UČITELIA → Mgr. Lucia Krištofičová

učiteľ, triedny učiteľ 7.B

Pin It on Pinterest