TRIEDY → 2.B

triedny učiteľ:  Viera Argalášová

Zoznam žiakov 2.B:

A.C.Ö.
A.V.d.F.
A.M.
E.B.
E.Z.S.
J.M.
K.H.
L.B.
L.N.
L.P.Z.
L.G.
M.G.S.
M.F.
M.V.
M.F.
N.R.
N.P.
S.P.K.
S.Z.
S.G.
Š.I.
Š.R.
S.K.
T.K.
V.K.

2.B v udalostiach:

Pin It on Pinterest