UČITELIA → Nikola Kasardová

učiteľ 2. stupeň, triedny učiteľ 6.B