TRIEDY → 1.B

triedny učiteľ:  Viera Argalášová

Zoznam žiakov 1.B:

A.B.
A.P.
B.V.
D.C.
D.K.
D.F.
E.G.Š.
H.H.
J.W.O.
K.T.M.
K.J.S.
M.Š.
M.O.
M.P.
M.R.
O.M.
P.B.
S.Š.
T.K.
T.T.
T.H.
V.B.
V.F.

1.B v udalostiach: