Každoročne sa zapájame do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Ani tento rok nebol výnimkou a medzi žiakmi mal veľký úspech. Do okresného kola súťaže sme poslali 10 výtvarných prác, ktoré zobrazovali kreatívne vnímanie žiakov, vesmírnych telies a celý vesmírny priestor.

Do súťaže pod vedením pani učiteľky Kasardovej svojím talentom prispeli:

7.A – Nina Blonská, Isabel Raquel Espinoza, Sára Rebrová, Karin Krajčová, Lea Andrášiová
7.B – Oliver Bezák, Samuel Brna
9.A – Emily Fiala

Práce našich siedmačok Ninky Blonskej a Isabel Raquel Espinoza postúpili do celoslovenského kola, pričom Isabelina práca s názvom Jadro života sa umiestnila na treťom mieste.

Všetkým našim žiakom ďakujeme za účasť a siedmačkám srdečne blahoželáme k postupu a umiestneniu.

OZNAČENIA
Share This