UČITELIA → Silvia Stašáková

učiteľ 1. stupeň, triedny učiteľ 2.C