Naša škola každoročne organizuje detskú burzu, ktorej finančný výťažok venujeme na charitatívne účely rôznym organizáciám. Tento rok to bola práve Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LK UK a NÚDCH v Bratislave. Z vyzbieraných peňazí sa zakúpili biolampy na podporu liečby terapie svetlom predčasne narodených detí spolu s plienkami. Súčasťou bol aj plagát vyrobený žiakmi, plný odkazov pre novonarodené deti. Zakúpené dary odovzdali žiaci školy v septembri pani prednostke prof. MUDr. Ingrid Brucknerovej, PhD. a vedúcej sestre pani Mgr. Renáte Jančovičovej priamo na klinike. Dňa 14.12.2023 sa konalo v Národnom ústave detských chorôb na Kramároch odborné sympózium – Deň novorodenca.  Na sympóziu naši žiaci vysvetlili účel našej pomoci predčasne narodeným deťom. Vďaka pani prednostke sme mali možnosť stať sa krstnými rodičmi novej knižnej publikácie autorov: Brucknerová I, Trnka M. a kol.: Zdravé dieťa – Úsmev novorodenca a popriali monografii veľa čitateľov. Svoje priania prenášali prostredníctvom svojich rúk. Monografia je určená k rozšíreniu štúdia neonatológie a pediatrie.

OZNAČENIA
Share This