Vážení rodičia a priatelia školy,

Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich daní za rok 2010.

V minulom roku ste mnohí poukázali 2% občianskemu združeniu, ktoré z poukázaných 2% daní prefinancovalo lepšie materiálno-technické vybavenie našej školy (nákup školských lavíc a stoličiek).

 

2% Vašich daní môžete za rok 2010 poukázať priamo nášmu občianskemu združeniu, ktoré je súčasťou SRRZ:

Rodičovské združenie pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 03  Bratislava, IČO: 17319617/999.

 

Dôležité termíny:

31.3.2011 – termín na podanie daňového priznania pre FO a PO. Fyzické a právnické osoby majú vo svojich daňových priznaniach kolónky na poukázanie 2% (1,5%) daní.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2011 (zvyčajne do 31.3.2011) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2011 (zvyčajne do 31.3.2011) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

c) fyzické osoby môžu poukázať 2% dane tak ako po minulé roky.

30.04.2011 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% dane spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré sú prílohou tohto listu. Pre uľahčenie môžete tieto tlačivá poslať do školy do 26.04.2011, odkiaľ ich odošleme na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska.

Dokumenty na stiahnute:

 

 

Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme.

Share This