Cieľom nového projektu Gašparkove utorky v SĽUK-u je budovať vzťah detí k ľudovej kultúre, tancu, spevu i bábkovému divadlu.

Snahou tanečnej veselohry Gašparko je aktivizovať deti a zapájať ich priamo do diania na scéne. Deti mali možnosť sledovať rozprávkovú jarmočnú krajinu, ale aj spolu s jarmočníkmi sa vyšantiť a svojou šikovnosťou pomôcť Gašparkovi urobiť aj poriadky s čertami. Žiaci sa počas predstavenia veľmi dobre zabávali. Veselohra sa im páčila. Okrem veselohry Gašparko si žiaci obzreli aj areál Rusovského kaštieľa. S usmiatymi tvárami sa vracali späť do školy.

Share This