Naša škola dňa 20. novembra 2015 privítala súčasného slovenského spisovateľa A. Laučeka, ktorý predstavil našim žiakom svoju najnovšiu knihu Iba tak VI.

Pán spisovateľ predstavil tiež svoje známe posledné publikácie. Rodák z Černovej, ktorý vo svojej tvorbe opísal tragické udalosti  z roku 1907 a osobnosť Andreja Hlinku, sa v ostatnom čase venuje písaniu beletrizujúcich próz publicistického štýlu. Zbierky nazval Iba tak I až po súčasnú Iba tak VI. Vtipné anekdotické príbehy opisujú každodenné situácie, na ktoré sa autor díva z iného uhla pohľadu. Častokrát v sebe nesú morálny odkaz a svojou úprimnosťou sa dotýkajú sŕdc čitateľov. Žiakov zaujala jeho bezprostrednosť, vtipné príhody z jeho života i jeho bohatá literárna činnosť. Príjemná beseda bola ukončená zaujímavou diskusiou, počas ktorej mali deti možnosť klásť spisovateľovi otázky. Ďakujeme Majstrovi, že si našiel na nás čas a pevne veríme, že nás ešte niekedy navštívi.

OZNAČENIA
Share This