Zážitková hodina techniky v Botanickej záhrade UK

  28. sep 2023, 10:00 am    Udalosť    2. stupeň   28. 9. 2023

S triedami 5. ročníka sme využili slnečné septembrové počasie a absolvovali zážitkové vyučovanie techniky netradične v krásnom prostredí Botanickej záhrady UK. Žiaci  pracovali v tímoch a vypracovávali pracovné listy s úlohami, ktorých riešenia hľadali v areáli botanickej záhrady. Všetci si počínali  usilovne a úlohy ... čítať ďalej

Ochrana života a zdravia 1. stupeň

  8. sep 2023    Predmety    1. stupeň   27. 9. 2023

V úvode nového školského roka sme sa opäť vybrali do Sadu Janka Kráľa, kde sa konala preventívna akcia - Ochrana života a zdravia. Jej cieľom bola príprava na riešenie mimoriadnych situácii - civilná ochrana, ochrana prírody, zdravotná a dopravná príprava, výchova k bezpečnému správaniu. Žiaci na stanovištiach riešili rôzne ... čítať ďalej

Výťažok z detskej burzy venovaný predčasniatkam

  13. sep 2023    Udalosť    1. stupeň   22. 9. 2023

1.6.2023 ZŠ s MŠ Milana Hodžu organizovala detskú burzu, ktorej finančný výťažok bol venovaný Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny LK UK a NÚDCH. Z vyzbieraných peňazí sa zakúpili biolampy na podporu liečby terapie svetlom predčasne narodených detí spolu s plienkami. Neodmysliteľnou súčasťou bol aj plagát ... čítať ďalej

Prvý deň v škole 2023

  4. sep 2023    Udalosť    1. stupeň   6. 9. 2023

Po prázdninách sme deti z materských škôl po prvýkrát privítali v školských laviciach. Starší kamaráti ich potešili pekným kultúrnym programom. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky Hessovej deti s rodičmi odišli so svojou novou pani učiteľkou do slávnostne vyzdobených tried, aby sa zoznámili s novým prostredím. Čakali ... čítať ďalej

Rekonštrukcia školského dvora

  31. aug 2023    Oznamy    1. stupeň   31. 8. 2023

Vážení rodičia, milí žiaci,   veľmi nás teší, že po dlhoročnej snahe vedenia školy sa vďaka ústretovosti a spolupráci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto začalo s rozsiahlou rekonštrukciou školského dvora pri budove 1. stupňa našej Základnej školy na Podjavorinskej ulici. Okrem toho sa podarilo sprevádzkovať toalety ... čítať ďalej

Organizácia ŠKD od 04.09. 2023 do 08.09. 2023

  24. aug 2023    Oznamy    ŠKD   24. 8. 2023

Školský klub detí (ŠKD) bude v prvom týždni školského roka 2023/2024 fungovať nasledovne: od 04.09. 2023 do 08.09. 2023 je ranný klub od 6:45 do 7:40, poobedný začína po poslednej vyučovacej hodine a končí o 16:00. Žiaci obedujú podľa osobitného rozvrhu. V ďalšom období bude ŠKD fungovať v riadnom režime do 17:00. ... čítať ďalej

Informácia pre rodičov žiakov 1. ročníka

  23. aug 2023    Oznamy    1. stupeň   23. 8. 2023

Dňa 04. 09. 2023 (pondelok) sa uskutoční zoznámenie sa detí so školou. Budúci prváci sa stretnú o 8.15 v telocvični v budove na Podjavorinskej ulici, kde budú zaradení do tried, rodičia od triednych učiteliek dostanú ďalšie informácie a inštrukcie. Vyučovanie pre prvákov sa v prvý deň končí približne o 9:40, kedy si ... čítať ďalej

Organizácia vyučovania pre žiakov 2. – 4. ročníka

  23. aug 2023    Oznamy    1. stupeň   23. 8. 2023

Vyučovanie  v školskom roku 2023/2024 začína pre žiakov 2. – 4. ročníka 04. 09. 2023 o 8:00. Do budovy školy vchádzajú od 7:40. 04.09. končí vyučovanie pre 2. – 4. ročník po tretej vyučovacej hodine. Potom nasleduje ŠKD do 16:00. Od utorka 05. 09. 2023 do štvrtka 07. 09. 2023 majú žiaci 2. – 4. ročníka 4 vyučovacie ... čítať ďalej

Organizácia vyučovania pre žiakov 5. – 9. ročníka

  23. aug 2023    Oznamy    2. stupeň   23. 8. 2023

Vyučovanie v školskom roku 2023/2024 začína pre žiakov 2. stupňa 04. 09. 2023 o 8:30. Do budovy školy vchádzajú od 8:15. 04.09.2023 (pondelok) majú žiaci 2. stupňa vyučovanie do 10:30, potom idú na obed a domov. 05. a 06. 09. 2023 (utorok, streda) majú žiaci 2. stupňa 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom od 8:00 do ... čítať ďalej

Školské pomôcky na školský rok 2023/2024

  1. aug 2023    Oznamy    Celá škola   1. 8. 2023

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, ... čítať ďalej

Výlet v Smoleniciach

  23. jun 2023    Udalosť    1. stupeň   3. 7. 2023

Dňa 23.6.2023 boli triedy 2.B a 3.A na koncoročnom výlete v Smoleniciach. Začali sme návštevou Včelej záhrady, kde sme mali prednášku o včelách spojenú s tvorivou dielňou. Žiaci si mohli vytvoriť vlastnú voňavú sviečku, mali sme ochutnávku zdravého medu a prešli sme sa záhradou plnou rôznych kvetín a  úľov. Pokračovali ... čítať ďalej

Výlet vo FarmaPARKU v Lubine

  22. jun 2023    Udalosť    1. stupeň   3. 7. 2023

Deti z 1.A a z 1.B sa zúčastnili na koncoročnom výlete vo FarmaPARKu v Lubine, neďaleko Nového Mesta nad Váhom. V malebnom prostredí podjavorinskej prírody žije okolo 100 zvieratiek, ktorú sú výnimočné svojim malým vzrastom. Mali sme možnosť tieto zvieratká vidieť zblízka, pozorovať ich, hladkať a kŕmiť. Najviac nás zaujali ... čítať ďalej

Beseda s policajtkou

  25. may 2023    Udalosť    1. stupeň   28. 6. 2023

Prvákov navštívila por. JUDr. Jana Sadivová, s preventívnym programom Póla radí deťom, ktorý vznikol v spolupráci s Policajným zborom SR. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť im informácie zamerané na zvyšovanie ich ... čítať ďalej

Výlet v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

  27. jun 2023    Udalosť    1. stupeň   28. 6. 2023

Na triednom výlete sa deti z 3.B rozhodli preskúmať tajomstvá hliny v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Z výkladu sa dozvedeli o hline, ktorá môže byť archeologickým náleziskom, o hline, z ktorej môžeme tvoriť i o rozmanitých výrobkoch, ktoré naši predkovia už vytvorili. Keďže je činnosť zaujímavejšia, ako všetky slová, samy ... čítať ďalej

Hodžov novinový článok 2023

  22. jun 2023    Udalosť    Celá škola   28. 6. 2023

V školskom roku 2022/2023 vyhlásila Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, pri príležitosti Dní Milana Hodžu,  už 16. ročník literárnej súťaže Hodžov novinový článok. Nad súťažou, určenou pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku i v krajanskom zahraničí, prevzal záštitu predseda Vlády SR. Organizátor ... čítať ďalej

Prírodovedné prednášky s Dušanom Valentom

  23. jun 2023, 8:00 am    Predmety    1. stupeň   28. 6. 2023

Mgr. Dušan Valent je geológ a paleontológ. Dlhoročne sa venuje vzdelávacím aktivitám najmä pre deti a svoje mimoriadne poznatky tak prednáša a zdieľa s ostatnými. Pri svojich prednáškach sa zameriava na najzaujímavejšie a najdôležitejšie fakty o Zemi, vesmíre, histórii života, ale aj o zvieratách. V piatok, 23. júna 2023, ... čítať ďalej

Škola v prírode Detský Babylon

  22. may, 8:00 am - 26. may. 2023, 2:00 pm    Udalosť    1. stupeň   28. 6. 2023

Deti z 2.A  sa v máji vybrali na týždeň do školy v prírode. Cestovali do malebnej krajiny v okolí Brezna, až k hranici Nízkych Tatier, do dedinky Bystrá. Už pri vystupovaní z autobusu ich privítali lektori z Babylonskej školy, ktorí sa im venovali počas celého pobytu. Okrem učenia sa s pani učiteľkou a rôznych športových a zábavných ... čítať ďalej

Beseda s hasičmi

  19. may 2023    Predmety    1. stupeň   23. 6. 2023

V mesiaci máj k nám do školy v rámci prevencie prvej pomoci prišli hasiči. Žiaci prvého stupňa sa dozvedeli z akých častí pozostáva ich pracovný odev a mali možnosť na vlastné oči vidieť špeciálne hasičské prístroje nutné k vykonávaniu ich hrdinskej práce. Súčasťou zážitkového vzdelávania bolo i spoznanie tajných ... čítať ďalej

Maksík

  23. jun 2023    Úspechy    1. stupeň   23. 6. 2023

Žiaci 2. - 4. ročníka celý školský rok súťažili v 5. kolách matematickej súťaže Maksík. V 2. ročníku sa zapojilo 13 žiakov, nikto nebol úspešný. V 3. ročníku zo 6 zapojených žiakov boli úspešní Ján Kubošek a Štefan Gašpar Koblišek z III.A. Vo 4. ročníku súťažilo 14 žiakov a úspešní boli Stella Sviteková ... čítať ďalej

Matematický klokan

  27. mar 2023    Úspechy    Celá škola   23. 6. 2023

Žiaci 1. - 7. ročníka sa opäť zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Matematický klokan. Z 15 žiakov 1. ročníka je úspešnou riešiteľkou Ella Jelemenská z 1. B. Zo 6 žiakov 2. ročníka sa úspešnou riešiteľkou stala Olívia Reháková z 2. A,  z 3 žiakov 3. ročníka Valéria Beňová z 3. B. Z 11 žiakov 4. ročníka ... čítať ďalej

Divadlo Morgonrock Lovec plastov Zero Waste

  21. jun 2023    Predmety    1. stupeň   23. 6. 2023

V Parku na Svoradovej, len pár krokov od budovy I. stupňa, si deti mohli pozrieť zábavné, no najmä poučné divadelné predstavenie z dielne Petra Gärtnera, ktoré zábavným a ľahkým spôsobom približuje ekologické témy deťom. Herci z Divadla Morgonrock deťom z MŠ a z I. stupňa v divadelnom predstavení Lovec plastov Zero Waste, ... čítať ďalej

Lovci znakov v Bibiane

  22. jun 2023, 2:15 pm    Udalosť    ŠKD   22. 6. 2023

Štvrtáci sa v rámci ŠKD boli pozrieť na interaktívnu výstavu Lovci znakov v Medzinárodnom dome umenia Bibiana. Na výstave si vyskúšali morzeovku, písanie do piesku, kníhtlač či písanie na stroji. Lúštili emotikony, hrali šibenicu aj bojovali s vizuálnym smogom. Všetkým nás sprevádzala milá sprievodkyňa, ktorá celý zážitok ... čítať ďalej

Rozlúčka predškolákov s materskou školou

  21. jun. 2023-    Udalosť    Materská škola   21. 6. 2023

Naši predškoláci sa aj tento rok slávnostne rozlúčili s materskou školou. Pre svojich najbližších si pripravili bohatý program plný básničiek, pesničiek a scénku o legendárnej Červenej čiapočke. Šikovnosť našich lúčiacich sa Sovičiek bola ocenená dlhým potleskom a radosťou všetkých zúčastnených. Milí naši predškoláci, ... čítať ďalej

Divadlo s environmentálnou tématikou

  21. jun. 2023-    Udalosť    Materská škola   21. 6. 2023

Koncom júna sa naše Žabky a Sovičky pridali k svojim kamarátom z 1. stupňa a spoločne si pozreli interaktívne divadelné predstavenie s environmentálnou tématikou. Do priestorov materskej školy sa vrátili s poučením z príbehu, silnými dojmami a piesňou, ktorú si pospevovali ešte niekoľko dní. ... čítať ďalej

Predškoláci v Krajine slov

  21. jun 2023    Udalosť    Materská škola   21. 6. 2023

Naši predškoláci sa počas tohto školského roka ocitli spoločne s našimi školskými špeciálnymi pedagogičkami v Krajine slov, kde sa postupne zoznámili s jej obyvateľmi. Do Krajiny slov sa preniesli vďaka Tréningu fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Tento tréningový program má dlhodobý pozitívny vplyv na jazykový ... čítať ďalej

Projekt Naše mesto

  9. jun 2023    Udalosť    1. stupeň   21. 6. 2023

Naša škola sa tento rok zapojila do projektu Naše mesto, čo je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Z rôznych firiem sa nám nahlásilo vyše 30 dobrovoľníkov, ktorí 09.06.2023 prišli na prvý stupeň skrášliť a vyčistiť priestory školy. Kvôli počasiu sme museli všetky plánované aktivity presunúť ... čítať ďalej

Po stopách staromeštianskych povestí

  19. jun 2023, 2:15 pm    Udalosť    ŠKD   19. 6. 2023

Krásne júnové počasie využili štvrtáci na prehliadku historického centra pod patronátom Mestskej knižnice. Komentovaná prehliadka s p. Joríkovou ich zaviedla na zaujímavé miesta plné povestí a mýtov o rytieroch, čarodejniciach či figliaroch, ktorým sa nechcelo platiť mestské dane. ... čítať ďalej

Na kolesách Vláčika Blaváčika

  19. jun. 2023-    Udalosť    Materská škola   19. 6. 2023

V polovici júna si naši škôlkari vychutnali jazdu Vláčikom Blaváčikom. Počas veľkého okruhu po Starom Meste pomenovávali známe stavby a zaspomínali si aj na aprílové lokálne turistické vychádzky s pátračom Timom. Počas prestávky sa prešli k Bratislavského hradu, na ktorého nádvorí sa posilnili a vybrali sa späť k vláčiku.   ... čítať ďalej