Deň matiek sme si aj tento rok pripomenuli krásnym kultúrnym programom, ktorým naši žiaci vyjadrili vďaku za rodičovskú lásku, obetavosť a trpezlivosť. 13. mája sa v priestoroch našej telocvične uskutočnili dve predstavenia – v dopoludňajšom sa účinkujúci predstavili svojim spolužiakom, podvečerné predstavenie bolo venované všetkým mamičkám, oteckom a starým rodičom.

Hneď na úvod sme spolu so štvrtáčkou Terkou ZAVOLALI MAME. Prváčikovia si pripravili krásne PRIANIA PRE MAMIČKY, nasledovalo husľové prevedenie skladby AVE MARIA a klavírne sólo GAVOTTA. Prvý blok uzavreli druháci s pásmom básní POŠTÁRIK. 

POLONÉZU Franza Schuberta na začiatku druhého bloku programu štvorručne zahrali sestry Gásparové, po nich sa predviedli tretiaci, ktorí nacvičili pásmo STONOŽKA. Z básne Milana Rúfusa sme sa dozvedeli, ako dopadol LAKTIBRADA, skutočné DETSKÉ HRY nám predstavili členovia dramaticko-pohybového krúžku. Rebeka Jirsáková predniesla svoju vlastnú báseň, s ktorou vyhrala literárnu súťaž Bratislava – moje mesto. Druhý blok uzavrel FRANCÚZSKY VALČÍK v podaní Benjamina Morvaya. 

V nasledujúcej časti nás naši žiaci povodili naozaj po celom svete. Vypočuli sme si francúzsku báseň venovanú rodičom, ostrov Haluah nám priblížili štvrtáci v piesni HALUAH ISLAND. Nasledovali anglické básne pre mamu – ENGLISH FOR MUM, ktoré vystriedala nemecká pieseň ES WAR EINE MUTTER v podaní žiakov piateho ročníka. Exotické BRUŠNÉ TANCE predviedli naše prváčky, anglické piesne SEASONS SONG a BEDTIME SONG nacvičili štvrtáci. Nekonečnými ulicami španielskej Malagy nás previedla formácia Coco Bongo. Hudbu a text piesne NEVERENDING STREETS OF MALAGA zložila naša deviatačka Pavlína Morvayová. 

Záverečnú časť programu otvorilo APRÍLOVÉ DIEVČA – prózu s rovnomenným názvom predniesla Dominika Sándorová, ktorá sa v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína umiestnila na výbornom druhom mieste. Hudobné pásmo si pripravili TALENTY z II.A, po nich predviedli dramatizáciu bájky KOHÚT A DÁŽĎOVKA žiaci 4. ročníka. O tom, že LÁSKA JE TU S NAMI, nás presvedčili naši tretiaci. Svoju vlastnú báseň predstavila aj Juliana Stračinová, ktorá sa v súťaži Bratislava – moje mesto umiestnila na striebornej priečke.

Skupina Coco Bongo sa predviedla ešte raz, vypočuli sme si pieseň Jasona Mraza I´M YOURS. Na záver sme spolu zaklopali na nebeskú bránu – pieseň KNOCKING ON HEAVEN´S DOOR nacvičili žiaci 8. a 9. ročníka. 

O program bol skutočne veľký záujem, telocvičňa doslova praskala vo švíkoch. Záverečný potlesk a milé odkazy v školskej kronike nás presvedčili, že námaha, ktorú sme pri príprave programu vynaložili, naozaj stála za to.

OZNAČENIA
Share This