Naše žiačky získali čestné uznanie za účasť v celoslovenskej súťaži Envirootázniky.

Naše dve šiestačky Zuzka Brhlová a Dominika Letková získali čestné uznanie za účasť v 5. ročníku celoslovenskej vedomostnej súťaže s názvom Envirootázniky, ktoré im udelilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Úspešným žiačkam gratulujeme.    

OZNAČENIA
Share This