Žiaci štvrtého ročníka absolvovali v centre voľného času alternatívne vyučovanie prírodovedy na tému Bylinky.

Žiaci sa oboznámili s liečivými bylinkami zrakom aj čuchom. Ochutnali uvarené bylinkové čaje. Naučili sa, v čom nám liečivé byliny môžu pomôcť. So zaviazanými očami prostredníctvom čuchu určovali niektoré liečivé bylinky. Netradičná hodina sa deťom páčila.

OZNAČENIA
Share This