prírodoveda v udalostiach:

Plazy – centrum voľného času

   Udalosť    1. stupeň   24. 4. 2014

Naši žiaci radi navštevujú Centrum voľného času na Štefánikovej ulici, kde si prakticky osvojujú učivo prírodovedy.Tentokrát sa tretiaci vybrali naučiť sa niečo o živote plazov. Vypočuli si pútavú prednášku, pozreli si film, ale aj držali v rukách skutočného, živého hada. Zistili, že má príjemný povrch tela a vôbec ... čítať ďalej

Alternatívne vyučovanie prírodovedy

   Udalosť    Nezaradené   14. 10. 2013

Žiaci obidvoch tried tretieho ročníka boli v Horskom parku na hodine prírodovedy.Spolupracujeme s CVČ a pani A. Knézlová pripravuje pre našich žiakov veľmi zaujímavé prednášky z oblastí zoológie a botaniky. Cieľom tejto hodiny prírodovedy bolo osvojenie si minimálne 20 druhov drevín. Pútavá prednáška a hlavne ich praktické ... čítať ďalej

Alternatívne vyučovanie prírodovedy – Bylinky

   Udalosť    Nezaradené   18. 4. 2011

Žiaci štvrtého ročníka absolvovali v centre voľného času alternatívne vyučovanie prírodovedy na tému Bylinky.Žiaci sa oboznámili s liečivými bylinkami zrakom aj čuchom. Ochutnali uvarené bylinkové čaje. Naučili sa, v čom nám liečivé byliny môžu pomôcť. So zaviazanými očami prostredníctvom čuchu určovali niektoré liečivé ... čítať ďalej

Zábavná prírodoveda

   Udalosť    Nezaradené   17. 3. 2011

Oddelenie prírodných vied pri Centre voľného času na Štefánikovej ulici v Bratislave uskutočňuje alternatívnu výučbu hodín prírodovedy.Výučba je zameraná na zvieratá a rastliny. Žiaci prvého ročníka sa oboznámili so živočíšnou skupinou plazov a obojživelníkov, hmyzu a domácich zvierat. Žiaci mali možnosť osvojiť si ... čítať ďalej

Alternatívne vyučovanie prírodovedy

   Udalosť    Nezaradené   28. 4. 2010

Deti tretích ročníkov navštívili Horský park s cieľom spoznávať dreviny.Deti sa počas troch hodín strávených v prírode naučili spoznávať dreviny podľa kôry, listov a koruny. Pani Knezlová z Centra voľného času ich zasvätila do tajov prírody. Pripomenula deťom, ako sa majú v prírode správať. V príjemnom prostredí Horského ... čítať ďalej

Hvezdáreň Hurbanovo

   Udalosť    1. stupeň   1. 10. 2009

Názorné vyučovanie vo hvezdárni sa nám osvedčilo.Vo štvrtom ročníku si deti na vyučovaní prírodovedy rozprávajú o slnečnej sústave. Aby bolo toto učivo pre nich zaujímavejšie a prehĺbili si ho inou formou, na exkurzii do hvezdárne a planetária v Hurbanove sa zúčastnili všetci štvrtáci. ... čítať ďalej

Prírodoveda so sokoliarmi

   Udalosť    1. stupeň   1. 4. 2009

Alternatívne vyučovanie prírodovedy v 1.B triede. Na prírodovede sa prváci učia najmä o zvieratkách. Jeden z našich rodičov preto zariadil, aby sokoliari z Červeného Kameňa prišli za deťmi do školy. Sokoliari žiakom predstavili štyroch dravcov: výra skalného orla skalného myšiaka červenochvostého sokola rároha Deti ... čítať ďalej