Našu školu dnes navštívil spisovateľ Anton Lauček, ktorý k nám prišiel až z Ružomberka, aby nám predstavil svoju najnovšiu knižku Iba tak VII.

Spisovateľ Anton Lauček

21.11. 2016

Našu školu dnes navštívil spisovateľ Anton Lauček, ktorý k nám prišiel až z Ružomberka, aby nám predstavil svoju najnovšiu knižku Iba tak VII.

Debutoval knihou poviedok Zelená modrá, v ďalších svojich prózach si všíma podoby medziľudských vzťahov v rozličných životných situáciách. Historickou novelou Cez utrpenie sa vrátil k tragickým udalostiam, ktoré sa odohrali roku 1907 v Černovej. Román Pušky v hrnci, granáty v kredenci je v slovenskej literatúre jediným humorne ladeným románom s vojnovou tematikou.

Keď lastovičky nemôžu lietať je román autobiografický, zo života autora ako vychovávateľa v domove mládeže. Čitateľa, obľubujúceho krátke a úderné texty, zaujmú diela Iba tak až po Iba tak VII. Podľa jeho scenára sa zrealizovala televízna inscenácia pre mládež Benedikt. Napísal tiež prvý román o Andrejovi Hlinkovi pod názvom Andrej a životopisnú prózu o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi s názvom Anjelom svojim prikážem o tebe. Je tiež autorom Stručnej príručky nemčiny pre turistov. Žiaci mali možnosť si autora vypočuť, ako diela tvoril, v akom období vznikali, aká bola motivácia a priebeh ich písania, rovnako žiaci kládli otázky, na ktoré rád a s humorom jemu vlastným odpovedal. Žiaci tak mali jedinečnú možnosť sa stretnúť so súčasným slovenským spisovateľom priamo v škole a nahliadnuť aspoň trošku za oponu spisovateľovho vnímania sveta.

OZNAČENIA
Share This