Deti zo školského klubu navštívili Bibianu a pozreli si divadelné predstavenie Rozprávky z Afriky.

Bábkoherci im ponúkli príbehy zo vzdialeného kontinentu, ktoré boli poučné a vtipné. Odrážali obraz tejto rozmanitej krajiny, spôsob zmýšľania jeho obyvateľoch o svete, ľuďoch a zvieratách, ktoré v ňom žijú. Bábky ožívali na javisku za sprievodu rytmickej hudby. Tešíme sa na ďalšie predstavenia.

OZNAČENIA
Share This