Aj v apríli mali deti v našej MŠ veľa pekných zážitkov.

Materskú školu navštívila Palculienka, ktorú nám predstavila v divadielku teta Janka Segešová. Palculienka sa nám veľmi páčila, pozorne sme počúvali a aj sme sa do divadielka hravo zapojili.

Veľa radosti sme zažili na dopravnom ihrisku, kde sme sa oboznámili s dopravnými značkami, dopravnými predpismi a povozili sme sa na kolobežkách a bicykloch.

Opäť k nám prišla teta z DAPHNE spolu so Zemkom. Porozprával nám o rôznych daroch Zeme a niektoré nám i ukázal naživo. Pripomenuli sme si, aké je potrebné sa o našu Zem vzorne starať.

Pozreli sme si divadielko Ako chrániť prírodu, v ktorom nám chlapček Vendelín so svojím psíkom ukázali, akým spôsobom každý z nás môže prispieť k ochrane prírody a ako sa dá využiť odpadový materiál.

Predškoláci z II. triedy boli na návšteve v 1. ročníku ZŠ, aby sa zoznámili so školáckou pani učiteľkou, s triedou, lavicami, tabuľou a všetkým ostatným, čo na ich čaká na budúci školský rok. Školáci im požičali školské pomôcky, porozprávali sa a pohrali sa s nimi.

Pripomenuli sme si Deň Zeme, ktorý sme oslávili výrobou hračiek a obrázkov z odpadového materiálu.  Rozprávali sme sa, akým spôsobom môžeme našu Zem chrániť, aké dôležité je triediť odpad a udržiavať poriadok všade okolo nás.

OZNAČENIA
Share This