dopravné ihrisko v udalostiach:

Apríl 2016 v MŠ

   Práce    1. stupeň   18. 5. 2016

Aj v apríli mali deti v našej MŠ veľa pekných zážitkov.Materskú školu navštívila Palculienka, ktorú nám predstavila v divadielku teta Janka Segešová. Palculienka sa nám veľmi páčila, pozorne sme počúvali a aj sme sa do divadielka hravo zapojili. Veľa radosti sme zažili na dopravnom ihrisku, kde sme sa oboznámili s dopravnými ... čítať ďalej

Dopravné ihrisko

   Udalosť    Nezaradené   30. 9. 2015

V septembri všetky triedy I. stupňa navštívili dopravné ihrisko na Bosákovej ulici v Bratislave - Petržalke.Prišli sem, aby si overili a získali aj ďalšie vedomosti z dopravnej výchovy. Na úvod absolvovali teoretickú časť s pani inštruktorkou. Potom si zopakované vedomosti prakticky overovali. Rozdelení na skupiny, na bicykloch, ... čítať ďalej

Dopravné ihrisko

   Udalosť    Nezaradené   1. 10. 2012

V rámci vyučovania dopravnej výchovy získavali žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka praktické zručnosti v oblasti poznávania a dodržiavania pravidiel cestnej premávky na dopravnom ihrisku v Petržalke.Naučili sa poznávať dopravné značky, ktoré musia  dodržiavať nielen vodiči, ale aj chodci. Svoje vedomosti si overili  ... čítať ďalej