Záhradnícke aktivity v poobedňajších hodinách počas ŠKD priniesli nečakané nálezy, vďaka ktorým sme sa zoznámili s archeológmi z Krajského pamiatkového úradu.

Jedno krásne popoludnie sme s pani archeologičkou venovali zaujímavostiam o upíroch. Nechýbala prezentácia s fotografiami archeologických nálezov z celého sveta.

Následne prišla pani archeologička s kolegom, ktorý si na radosť detí priniesol detektory kovov, pomocou ktorých sa žiaci na chvíľu vcítili do práce výskumníka a v zemi na školskom dvore naozaj našli niekoľko zaujímavých nálezov. Pre niektoré deti, ako sa samy vyjadrili, to bol najlepší deň v živote.

Share This