Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka sa v rámci projektu Svet v Bratislave zúčastnili na prednáške o Japonsku, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s japonským veľvyslanectvom.

Dozvedeli sa nové informácie o kultúre Japonska, jeho geografickej polohe, histórii, o stravovaní, obliekaní, školskom systéme a pod. Dvaja žiaci si mali možnosť vyskúšať typické japonské kimono. Pani Tomoe Komatsu žiakom poskytla názorné ukážky japonského písma. Na záver mali žiaci možnosť pýtať sa na čokoľvek, čo ich o Japonsku zaujímalo.

OZNAČENIA
Share This