Prvákov navštívila por. JUDr. Jana Sadivová, s preventívnym programom Póla radí deťom, ktorý vznikol v spolupráci s Policajným zborom SR. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť im informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť.

Sprievodkyňu im robila Póla, predškoláčka z pracovného zošita, ktorý deti dostali. Vysvetlila im riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi. Rozprávala im o dopravných predpisoch, ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní, alebo keď idú na prechádzku. Zdôraznila im potrebu ochrany zdravia aj pred rizikami závislostí, ktoré im hrozia pri používaní televízie, počítačov, hracích konzol, mobilov a pod. Oboznámila ich s prácou polície, ako majú privolať pomoc, upozornila na nebezpečenstvo šikany, ktorá sa môže objaviť aj v ich triede, poukázala na spôsoby, ako sa môžu proti šikane v ich veku brániť. Tieto vedomosti nadobúdali formou doplňovania, dopisovania, lúštenia alebo prerozprávania poučných príbehov za pomoci nakreslených obrázkov.

OZNAČENIA
Share This