Pani spisovateľka Ľubica Kepštová odštartovala ďalší ročník školského projektu “Náš spisovateľ”.

Ľubica Kepštová je redaktorkou v časopise Slniečko, spisovateľkou a editorkou. Sleduje tvorbu slovenských spisovateľov pre deti a mládež. S jej príspevkami sa žiaci stretli v čítankách.

Preto sme sa veľmi potešili, že prijala naše pozvanie. Porozprávala nám o sebe, o vzniku, histórii a súčasnosti časopisu Slniečko. Každá trieda si prichystala obrázkový panel so svojím spisovateľom. Pani Kepštová deťom prezradila zaujímavosti z ich života a doplnila tak chýbajúce informácie. Nevyhla sa ani zvedavým otázkam a trpezlivo na ne odpovedala.

Na pamiatku deti dostali výtlačky časopisu Slniečko a veľmi sme sa potešili aj knihám, ktorých je autorkou.

OZNAČENIA

Pin It on Pinterest

Share This