Náš spisovateľ v udalostiach:

Beseda so spisovateľom o médiách a kritickom myslení

  17. jan 2019    Udalosť    2. stupeň   17. 1. 2019

V rámci projektu Náš spisovateľ sa na našej škole predstavil dňa 17.1.2019 vysokoškolský pedagóg a spisovateľ Anton Lauček. V besede so žiakmi ôsmeho ročníka sa venoval téme médií, kritickému mysleniu a zneužívaniu masmediálnych prostriedkov. Zároveň predstavil viaceré svoje literárne práce, najmä zbierky mikropoviedok ... čítať ďalej

Beseda so spisovateľkou Ľubicou Kepštovou

   Udalosť    Nezaradené   18. 2. 2014

Pani spisovateľka Ľubica Kepštová odštartovala ďalší ročník školského projektu "Náš spisovateľ".Ľubica Kepštová je redaktorkou v časopise Slniečko, spisovateľkou a editorkou. Sleduje tvorbu slovenských spisovateľov pre deti a mládež. S jej príspevkami sa žiaci stretli v čítankách. Preto sme sa veľmi potešili, že prijala ... čítať ďalej

Beseda s Gabrielou Futovou – Náš spisovateľ

   Udalosť    1. stupeň   17. 2. 2012

V rámci projektu "Náš spisovateľ" si III.C vybrala autorku mnohých detských kníh Gabrielu Futovú. Žiaci si ju pozvali na besedu, ktorej sa zúčastnili aj ďalší tretiaci a štvrtáci. Na úvod spisovateľka porozprávala deťom zaujímavosti zo svojho života a tvorby. Odpovedala na množstvo otázok, ktoré si pripravili. Malých čitateľov ... čítať ďalej

Projekt Náš spisovateľ

   Práce    Nezaradené   28. 6. 2011

Školský projekt Náš spisovateľ vyvrcholil prezentáciou spisovateľov jednotlivých tried.Každá trieda v telocvični prezentovala spisovateľa, ktorého si vybrala a celý školský rok sa zoznamovala s jeho životom a tvorbou. Z nazbieraného materiálu  o spisovateľovi si každá trieda pripravila výstavku a prezentáciu autora, ktorú ... čítať ďalej

Prezentácia knihy Normálny cvok

   Udalosť    2. stupeň   31. 5. 2011

V rámci projektu Náš spisovateľ sa žiaci ZŠ Dr. M. Hodžu zúčastnili na prezentácii znovuvydanej knihy Normálny cvok, na ktorú ich pozval autor - spisovateľ Peter Holka.Kniha bola opäť vydaná po osemnástich rokoch, na jej základe dokonca nakrútili film. Na prezentácii sa zúčastnil autor Peter Holka, zástupcovia vydavateľstva, ... čítať ďalej

Beseda s Jánom Solovičom – projekt Náš spisovateľ

   Udalosť    Celá škola   10. 11. 2010

Na pôde našej školy sme zorganizovali besedu s významným slovenským dramatikom Jánom Solovičom. Autor v príjemnej atmosfére predstavil svoju tvorbu a beseda pokračovala kladením otázok žiakov, na ktoré autor vďačne odpovedal. Žiakov zaujímalo najmä to, kedy začal autor písať, čo ho inšpirovalo, ktoré z jeho diel mu je najbližšie ... čítať ďalej