Žiakov v 4.A navštívil spisovateľ Dušan Dušek. Porozprával im o svojom živote a tvorbe. Trpezlivo a pútavo odpovedal na všetky zvedavé otázky.

Bolo to veľmi príjemné stretnutie, na ktorom sa deti veľa dozvedeli.
OZNAČENIA
5.A
Share This