V rámci projektu Náš spisovateľ sa na našej škole predstavil dňa 17.1.2019 vysokoškolský pedagóg a spisovateľ Anton Lauček.

V besede so žiakmi ôsmeho ročníka sa venoval téme médií, kritickému mysleniu a zneužívaniu masmediálnych prostriedkov.

Zároveň predstavil viaceré svoje literárne práce, najmä zbierky mikropoviedok zo života Iba tak. Humorne ladená diskusia k jednotlivým ukážkam bola zároveň bodkou za vydarenou návštevou pána Laučeka na našej škole.

OZNAČENIA
Share This