V rámci projektu Pocta majstrovi, ktorý naša škola iniciovala pre desiatimi rokmi, vystúpili vybraní žiaci piateho ročníka pri príležitosti spomienky na básnika Milana Rúfusa v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

Na vystúpenie sa svedomito pripravovali a veľmi pekne zvládnutou dramatizáciou prebásnenej rozprávky Či jesto pravda na svete sprostredkovali účastníkom podujatia myšlienky autora, ktoré dali podnet na zamyslenie sa nad dôležitými životnými hodnotami a potešili prítomné publikum, v ktorom nechýbali ani ich rodičia a blízki.  Nádherne tak prispeli k dôstojnému priebehu omše pri príležitosti 10. výročia úmrtia spomínaného básnického velikána. Veľká vďaka patrí pani farárke, zúčastneným žiakom, ale aj rodičom a pedagógom, ktorí sa na programe akokoľvek podieľali.

OZNAČENIA
Share This