Vynikajúce umiestnenie našich štvrtákov v náročnej súťaži „BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA“.

Do súťaže pod názvom „Rastliny a zvieratá našich lesov“ sa zapojilo 14 detí. Po úspešnom zvládnutí školského kola (bolo rozdelené na časti Farebný les, Spiaci les a Zelený les) družstvo s najväčším počtom bodov postúpilo do obvodného kola. Tím našich štvrtákov „TIGRE“ – Tomáš Knepp, Adina Šmídová, Tatiana Plavecká, Hilda Krupková, Richard Barčák vyhrali v náročnej súťaži 1. miesto.

Gratulujeme!

OZNAČENIA
Share This