biologická olympiáda v udalostiach:

Biologická olympiáda

   Úspechy   17. 4. 2015

Dňa 17. apríla 2015 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády pod názvom "Zelený Les". 15 žiakov IV. ročníkov súťažilo v oblasti určovania 8 druhov rastlín, charakteristických znakov a ich využívania vo farmaceutickom priemysle. Do obvodného kola postupuje družstvo HEDERA HELIX s najväčším počtom bodov.   Víťazom ... čítať ďalej

Biologická olympiáda

   Úspechy   4. 6. 2014

Dňa 4.6.2014 sa konala Biologická olympiáda žiakov základných škôl.Najúspešnejší riešitelia školských kôl “Biologickej olympiády” postúpili do obvodného kola, ktoré organizovalo CVČ. Žiaci štvrtého a piateho ročníka obsadili v náročnej súťaži 2. miesto. Srdečne blahoželáme! ... čítať ďalej

Biologická olympiáda

   Úspechy   4. 6. 2013

Vynikajúce umiestnenie našich štvrtákov v náročnej súťaži "BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA".Do súťaže pod názvom "Rastliny a zvieratá našich lesov" sa zapojilo 14 detí. Po úspešnom zvládnutí školského kola (bolo rozdelené na časti Farebný les, Spiaci les a Zelený les) družstvo s najväčším počtom bodov postúpilo do obvodného ... čítať ďalej

Biologická olympiáda

   Úspechy   6. 6. 2012

Po troch školských kolách Biologickej olympiády sa deti štvrtého ročníka zúčastnili obvodného kola.Do obvodného kola postúpilo družstvo „ Sýkorky“, ktoré získalo najviac bodov. Umiestnili sa na krásnom 2. mieste.  Družstvo tvorili Kristína Šoltésová, Violka Vaneková, Kristínka Hambálková  a Emka Švecová zo 4. B triedy. ... čítať ďalej

Biologická olympiáda

   Úspechy   27. 4. 2010

Naši piataci sa umiestnili na 2. mieste v obvodnom kole biologickej olympiády.Žiaci piateho ročníka súťažili v biologickej olympiáde v kategórii E s názvom Rastliny a zvieratá našich lesov. Umiestnili sa na peknom 2. mieste. V súťaži nás reprezentovali traja žiaci z 5.A, Raffaele Lomartire, Jakub Šimuni, Radoslav Brunovský a traja ... čítať ďalej