Dňa 4.6.2014 sa konala Biologická olympiáda žiakov základných škôl.

Najúspešnejší riešitelia školských kôl “Biologickej olympiády” postúpili do obvodného kola, ktoré organizovalo CVČ. Žiaci štvrtého a piateho ročníka obsadili v náročnej súťaži

2. miesto.

Srdečne blahoželáme!

OZNAČENIA

Pin It on Pinterest

Share This