Dňa 17. apríla 2015 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády pod názvom „Zelený Les“.

15 žiakov IV. ročníkov súťažilo v oblasti určovania 8 druhov rastlín, charakteristických znakov a ich využívania vo farmaceutickom priemysle. Do obvodného kola postupuje družstvo HEDERA HELIX s najväčším počtom bodov.

 

Víťazom blahoželáme a prajeme im, aby sa im darilo aj v obvodnom kole!

 

OZNAČENIA
Share This