školské kolo v udalostiach:

Školské kolo Slávik Slovenska 2016

   Úspechy    Nezaradené   28. 4. 2016

V apríli sa konalo školské kolo speváckej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2016.Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Do tretej kategórie žiakov VII. až IX. ročníka sa v tomto školskom roku žiaci nezapojili. Víťazi: I. kategória - žiaci I. až III. ročníka 1. miesto Juraj Klučár I.A 2. miesto Tereza Katrincová ... čítať ďalej

Hviezdoslavov Kubín

   Úspechy    Celá škola   8. 3. 2016

Dňa 8. marca 2016 sa na I. stupni našej školy konalo školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.Súťaže sa zúčastnilo spolu 21 detí v recitácii poézie a prózy. Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie, pretože deti prekvapili vynikajúcimi výkonmi. Víťazi  POÉZIA 1. miesto Filip Čurda II.B 2. miesto Marek Choma II.A ... čítať ďalej

Biologická olympiáda

   Úspechy   17. 4. 2015

Dňa 17. apríla 2015 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády pod názvom "Zelený Les". 15 žiakov IV. ročníkov súťažilo v oblasti určovania 8 druhov rastlín, charakteristických znakov a ich využívania vo farmaceutickom priemysle. Do obvodného kola postupuje družstvo HEDERA HELIX s najväčším počtom bodov.   Víťazom ... čítať ďalej

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

   Úspechy    Nezaradené   19. 3. 2015

Školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 19.3.2015. Súťaže sa zúčastnilo spolu 45 detí I. a II. kategórie v prednese poézie a prózy.Výsledky školského kola I. kategória POÉZIA 1. miesto:   Marek Choma 2. miesto:   Oliver Duffranc 3. miesto:   Hugo Hala Radovan Krasňanský   PRÓZA ... čítať ďalej

Slávik Slovenska

   Úspechy    1. stupeň   27. 5. 2013

Tento rok sa konal 23. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska.Súťažilo deväť žiakov druhých až štvrtých ročníkov v dvoch kategóriách. Víťazi I. kategórie: 1. miesto: Lujza Michalková II.B 2. miesto: Paulína Letková III.A 3. miesto: Monika Chomová II.A Víťazi II. kategórie: 1. miesto: Natália Sirotová IV.A 2. ... čítať ďalej

Hviezdoslavov Kubín

   Úspechy    Nezaradené   14. 3. 2012

Školské kolo literárnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“ Na 1. stupni sa zúčastnilo 22 detí. V prednese poézie súťažilo 15 žiakov a v prednese prózy 7 žiakov. Umiestnenie: Poézia: 1. miesto: Anna Cvrkalová IV.B 2. miesto: Alexandra Csoltiová III.C 3. miesto: Gabriela Michálková III.A Barbora Vajdová ... čítať ďalej

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   12. 12. 2011

V decembri sme v našej škole uskutočnili školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.Zúčastnili sa na ňom  žiaci z 8. B a 9. A, učiaci sa nemecký jazyk. Po absolvovaní písomnej a ústnej časti (popis obrázku a voľný rozhovor) sú výsledky nasledovné: 1. miesto Kristínka Gáspárová (9. A) 2. miesto Soňa Boorová (8. B) 3. miesto ... čítať ďalej

Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

   Úspechy    Celá škola   27. 4. 2010

20. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska.Naši žiaci opäť ukázali svoj talent v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2010. Bol to už 20. ročník tejto súťaže, ktorej garantom je Peter Dvorský. Spolu 18 žiakov z 1. a 2. stupňa zaspievalo krásne slovenské ľudové piesne, ktoré si vyberali zo Spevníčkov. Súťažili v troch ... čítať ďalej

Školské kolo Geografickej olympiády

   Úspechy    Nezaradené   17. 12. 2009

17.12.2009 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo zemepisu. Zúčastnilo sa na ňom 38 žiakov vo všetkých kategóriách. Víťazi každej kategórie postúpili do okresného kola. 5.roč. Raffaele Lomartire V.A, Radoslav Brunovský V.A 6.roč. Tomáš Malinovský VI.B 7.roč. Adam Zboroň VII.B,  Ľudovít Adamčík VII.A 8.roč. Martin ... čítať ďalej