Na výchovnom koncerte v Zichyho paláci sa zúčastnili deti prvého ročníka.

Deti sa hravým spôsobom zoznámili so zvukom aj tónom. Zahrali sa na stupnicu, zaspievali si. Spoznali a aj napodobňovali dĺžky tónov hlasom i telom. Najviac sa im páčilo pohybové a rytmické stvárnenie hudobného motívu. Všetky sa aktívne zapájali a na záver dostali veľkú pochvalu.

OZNAČENIA
Share This