Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
V našej škole sa už tretíkrát konalo celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Súťažilo sa v ôsmich kategóriách. Naša žiačka Eva Laciková reprezentovala Bratislavský kraj v kategórii 1B. Umiestnila sa na peknom 6. mieste. Na vyhodnotení sa zúčastnil aj francúzsky veľvyslanec, víťazom rozdal ceny a všetkým poďakoval za vynikajúce znalosti jazyka jeho krajiny.

Share This