Dňa 17. januára 2007 sa v Centre voľného času konalo regionálne kolo olympiády anglického jazyka. V kategórii 1A (5.-7.ročník) sa Natália Dragašičová (7.A) umiestnila na 2.mieste, v kategórii 1B (8.-9.ročník) Eva Laciková (9.B) na 4. mieste a v kategórii 1C (anglofónni) Lauren Bucemi (9.B) na 1. mieste. Lauren Bucemi postupuje do krajského kola. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

NULL

Share This