V Aule Univerzity Komenského sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie fakultných škôl Pedagogickej fakulty UK. Naša škola dostala 3 ocenenia.

K titulu FAKULTNÁ ŠKOLA, ktorý sme dostali minulý školský rok za spoluprácu pri príprave študentov v oblasti pedagogickej a odbornej praxe nám pribudol CERTIFIKÁT, ktorý našej škole opäť udelil Dekan Pedagogickej fakulty za príkladnú starostlivosť o študentov na praxi, ochotu prijať študentov aj v krízovej situácii a za profesionálny prístup k študentom s názvom ČESTNÝ TITUL FAKULTNEJ ŠKOLY.

Okrem toho dostali ocenenie od dekana Pedagogickej fakulty aj naši dvaja učitelia – pani Irena Čechovičová za spoluprácu pri príprave študentov a za lektorstvo učebníc prírodovedy pre 1. stupeň ZŠ a pán Roman Penkala za dlhoročnú spoluprácu s PF pri príprave študentov v oblasti pedagogickej a odbornej praxe. Svojich triednych učiteľov prišli podporiť triedy III.B a IX.A. Našu školu reprezentovala aj žiačka III.B, laureátka celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska Viktória Belayová, ktorá na záver slávnostného programu zaspievala ľudovú pesničku a očarila svojím hláskom a šarmom všetkých prítomných.

Poďakovanie patrí všetkým učiteľom našej školy, ktorí sú ochotní prijať študentov na pedagogickú prax a podeliť sa s nimi o skúsenosti v náročnom učiteľskom povolaní.

Share This