Každoročnou udalosťou v našej škole sa stal metodický deň v prvom ročníku.

Metodický deň je pre rodičov príležitosťou vidieť svoje dieťa priamo na vyučovaní. Hodina slovenského jazyka a matematiky sa uskutočňuje komentovanou formou, čo znamená, že pani učiteľky počas hodiny vysvetľujú použité metodické postupy. Rodičia majú možnosť aktívne sa zapojiť do výuky. Po ukončení nasleduje diskusia s rodičmi. Dozvedia sa o požiadavkách kladených na dieťa počas vyučovania, ale aj ako postupovať pri domácej príprave. Záujem rodičov bol skutočne veľký. Tešíme sa znova o rok!

OZNAČENIA
Share This