V rámci projektu Kultúra v nás absolvovali piataci aktivitu s názvom Chceme poznať Bratislavu.

Žiaci mali možnosť vyskúšať si prácu sprievodcov. V trojčlenných skupinkách získavali a spracovali informácie o najznámejších bratislavských pamiatkach. Zamerali sa na Bratislavský hrad, Dóm svätého Martina, Univerzitu Istropolitana, Staromestskú radnicu, Primaciálny palác, Kostol svätej Alžbety (známy ako Modrý kostolík) a Michalskú vežu. Ukončením projektu bola prechádzka bratislavským historickým centrom, kde každá skupina odprezentovala svoju pamiatku.

OZNAČENIA
Share This