projekt v udalostiach:

Doprava v kocke

   Udalosť    Nezaradené   28. 10. 2015

V rámci dopravnej výchovy sme zapojili žiakov I. stupňa do preventívneho projektu Doprava v kocke.Žiaci absolvovali besedy, ktorých obsahom boli nasledovné témy: Ja ťa vidím! Ty ma vidíš? – povinnosť nosenia reflexných prvkov a reflexného bezpečnostného odevu Vidím, vnímam, počujem! – používanie mobilného telefónu ... čítať ďalej

Hovorme o jedle

   Práce    1. stupeň   12. 10. 2015

V októbri sa 160 detí z I. stupňa našej školy zapojilo do projektu Hovorme o jedle.V projekte boli denne vyhlásené témy o rôznych druhoch potravín: 12.10.2015 Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny zemiaky - prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy Žiaci I.A na výtvarnej výchove samostatne nakreslili  obrázky potravín ... čítať ďalej

Projekt Spoznaj Staré Mesto

   Udalosť    1. stupeň   24. 4. 2015

Projekt „Poznaj Staré Mesto“ pokračoval aj tento rok, no už pod vedením občianskeho združenia Korzo.Počas prehliadky sa štvrtáci prešli uličkami historického centra nášho mesta. Od sprievodkýň p. Hamerlíkovej a p. Gašparovej sa dozvedeli veľa cenných a zaujímavých informácií o Primaciálnom paláci,  o Starej radnici, ... čítať ďalej

Projekt „Boj proti detskej obezite“

   Udalosť    Nezaradené   20. 12. 2013

Dňa 17.12.2013 sa uskutočnila pre žiakov 1. stupňa beseda s MUDr. Kožákovou.Beseda je jednou z aktivít, ktoré sme si naplánovali v rámci projektu "Boj proti detskej obezite". Pani doktorka deťom porozprávala o zdravej životospráve, ale aj o nástrahách a dôsledkoch nesprávneho životného štýlu. Deti aktívne počúvali a na záver ... čítať ďalej

Natáčanie televízneho kvízu v TV Bratislava

   Udalosť    2. stupeň   19. 6. 2012

V rámci projektu Poznaj Staré Mesto sme sa zúčastnili na natáčaní súťažného kvízu, ktorý bol záverečnou aktivitou celoročného projektu.Našu školu reprezentovali piataci Tomáš Zubčák a Jakub Červenka. V publiku ich podporovali starší spolužiaci zo VI.A a VI.B. Súťažné otázky boli zamerané na históriu bratislavského ... čítať ďalej

Projekt Poznaj Staré Mesto pokračuje

   Udalosť    Celá škola   8. 6. 2012

V rámci projektu Poznaj Staré Mesto, na ktorom sa zúčastňujeme celý aktuálny školský rok, mali naši žiaci možnosť zoznámiť sa s dvomi bratislavskými zaujímavosťami.Deti absolvovali jazdu typickým turistickým vláčikom – Prešporáčikom.  Počas hodinovej cesty sa štvrtáci dozvedeli veľa cenných a zaujímavých informácií ... čítať ďalej

Umenie zblízka 4

   Práce    Nezaradené   1. 6. 2012

Umenie zblízka 4 je vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy. Cieľom projektu je poznanie moderného umenia a priblíženie súčasného slovenského umenia mladým ľudom. Naši žiaci sa inšpirovali rôznymi reprodukciami slovenských výtvarníkov a vytvorili si vlastné výtvarné inštalácie - výtvarné diela. Do projektu sa zapojili ... čítať ďalej

Modrá škola – Voda pre budúcnosť

   Udalosť    Celá škola   17. 5. 2012

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Modrá škola - Voda pre budúcnosť. Vzdelávací program zorganizovala Bratislavská vodárenská spoločnosti.Voda je jednou z najprirodzenejších súčastí nášho životného prostredia, ale je zároveň aj jeho najkrehkejšou a najviac ohrozenou časťou. Kvalitná voda úzko súvisí s kvalitným ... čítať ďalej

Maľujeme farbami zeme

   Udalosť    Nezaradené   4. 5. 2012

Naši žiaci sa zapojili do projektu Maľujeme farbami zeme – SONDAR SK – AT, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie žiakov o pôde. Už pred tisíckami rokov ľudia maľovali  „farbami zeme“, teda farebnými pigmentmi, ktoré sa získavali priamo z pôdy. Žiaci si vyskúšali techniky maľovania s využitím prírodných materiálov - ... čítať ďalej

Vyhodnotenie projektu Poznaj Staré Mesto

   Úspechy    Celá škola   25. 4. 2012

Žiaci našej školy sa zapojili do dlhodobého projektu Poznaj Staré Mesto, ktorý je určený štvrtákom a piatakom všetkých staromestských základných škôl. V jeho prvej fáze absolvovali žiaci sériu komentovaných vychádzok Starým Mestom, kde sa dozvedeli mnoho nových informácií. Následne dostali za úlohu zaujímavým spôsobom ... čítať ďalej

Projekt Poznaj Staré Mesto

   Udalosť    Nezaradené   18. 10. 2011

Naša škola sa stala súčasťou projektu Poznaj Staré Mesto.Deti absolvovali prehliadku historickým centrom Bratislavy. Vďaka pani sprievodkyniam sa dozvedeli veľa zaujímavého o pamiatkach hlavného mesta. Prehliadku sme začali pri Starej radnici a Primaciálnom paláci, pokračovali sme na Hlavné námestie, potom nasledovalo Slovenské ... čítať ďalej

Projekt Náš spisovateľ

   Práce    Nezaradené   28. 6. 2011

Školský projekt Náš spisovateľ vyvrcholil prezentáciou spisovateľov jednotlivých tried.Každá trieda v telocvični prezentovala spisovateľa, ktorého si vybrala a celý školský rok sa zoznamovala s jeho životom a tvorbou. Z nazbieraného materiálu  o spisovateľovi si každá trieda pripravila výstavku a prezentáciu autora, ktorú ... čítať ďalej

Chceme poznať Bratislavu

   Udalosť    2. stupeň   23. 6. 2011

V rámci projektu Kultúra v nás absolvovali piataci aktivitu s názvom Chceme poznať Bratislavu.Žiaci mali možnosť vyskúšať si prácu sprievodcov. V trojčlenných skupinkách získavali a spracovali informácie o najznámejších bratislavských pamiatkach. Zamerali sa na Bratislavský hrad, Dóm svätého Martina, Univerzitu Istropolitana, ... čítať ďalej

Prezentácia knihy Normálny cvok

   Udalosť    2. stupeň   31. 5. 2011

V rámci projektu Náš spisovateľ sa žiaci ZŠ Dr. M. Hodžu zúčastnili na prezentácii znovuvydanej knihy Normálny cvok, na ktorú ich pozval autor - spisovateľ Peter Holka.Kniha bola opäť vydaná po osemnástich rokoch, na jej základe dokonca nakrútili film. Na prezentácii sa zúčastnil autor Peter Holka, zástupcovia vydavateľstva, ... čítať ďalej

Spolupracujeme s našimi absolventmi

   Udalosť    2. stupeň   20. 5. 2011

V rámci projektu Spolupracujeme sme umožnili nášmu bývalému žiakovi, v súčasnosti už gymnazistovi Richardovi Christovovi odprezentovať svoju zaujímavú prácu „Človek a klíma“, ktorú pútavo prednášal na hodinách geografie a biológie v triedach 9. ročníka.Po prezentácii mali žiaci na nášho absolventa veľa zvedavých ... čítať ďalej

Deň Európy

   Udalosť    Celá škola   9. 5. 2011

9. mája 2011 sme si pripomenuli Deň Európy. Pred 61 rokmi bola práve v tento deň podpísaná Deklarácia Roberta Schumanna, ktorá sa považuje za zárodok modernej európskej integrácie. Oslavy Dňa Európy prebiehali na Hlavnom námestí a zúčastnili sa na ňom aj žiaci našej školy. Pre tých najmenších bolo pripravené Europuzzle či ... čítať ďalej

100 hodín pre Japonsko

   Práce    ŠKD   19. 4. 2011

V Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava prebiehal ojedinelý benefičný projekt pod názvom 100 hodín pre Japonsko. Dôvodom sú následky, ktoré spôsobilo zemetrasenie a vlny cunami, ktoré zasiahli severovýchodné pobrežie Japonska. Deti zo školského klubu sa zúčastnili na tomto podujatí a vytvorili papierové origami vtáka - žeriava, ... čítať ďalej