Kultúra v nás v udalostiach:

Chceme poznať Bratislavu

   Udalosť    2. stupeň   23. 6. 2011

V rámci projektu Kultúra v nás absolvovali piataci aktivitu s názvom Chceme poznať Bratislavu.Žiaci mali možnosť vyskúšať si prácu sprievodcov. V trojčlenných skupinkách získavali a spracovali informácie o najznámejších bratislavských pamiatkach. Zamerali sa na Bratislavský hrad, Dóm svätého Martina, Univerzitu Istropolitana, ... čítať ďalej

Internetová beseda s Danielou Zacharovou

   Udalosť    2. stupeň   1. 2. 2011

Žiaci 5. ročníka našej školy sa zúčastnili na trochu nezvyčajnej besede. Prostredníctvom internetového vysielania mohli spoznať akademickú maliarku Danielu Zacharovú, dcéru významnej slovenskej spisovateľky Kláry Jarunkovej. Toto netypické podujatie usporiadala Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, beseda spestrila ... čítať ďalej

Pocta Majstrovi

   Udalosť    Celá škola   10. 1. 2011

V súvislosti s celoslovenským projektom Pocta Majstrovi, ktorý naša škola spustila pred dvoma rokmi, sme si pripomenuli dve výročia Majstra Milana Rúfusa. V decembri to bolo 82. výročie jeho narodenia a na začiatku januára uplynuli dva roky od jeho smrti. Aj tento rok sme pripravili výstavku Majstrových kníh, panely a nástenky s informáciami ... čítať ďalej

Vianočná akadémia

   Udalosť    Celá škola   21. 12. 2010

Tradičným vianočným programom sme našim žiakom a ich rodičom priblížili atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Všetky vystúpenia nacvičovali naši žiaci poctivo, zodpovedne a s veľkou radosťou, preto ich diváci odmeňovali úprimným potleskom. V prvej časti programu sme navštívili VIANOČNÚ TRŽNICU, druháci pripravili ... čítať ďalej

Návšteva v Domove dôchodcov

   Udalosť    Nezaradené   13. 12. 2010

Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť a zaspomínať si. 13. decembra našim žiakom pripadla milá úloha pozdraviť a potešiť starkých pri príležitosti najkrajších sviatkov roka. Táto slávnostná udalosť sa konala v Domove ... čítať ďalej

Vzdelávacia exkurzia v Poľsku – Poznávaj a pamätaj

   Udalosť    2. stupeň   15. 10. 2010

V dňoch 12. - 14. októbra absolvovali naši ôsmaci a deviataci trojdňovú vzdelávaciu exkurziu v Poľsku. Program exkurzie bol naozaj plný a veľmi zaujímavý. Žiaci spoznali historické centrum mesta Kraków – videli staré námestie, radničnú vežu, sukienicu, najstaršiu krakowskú univerzitu Colegium Maius, hradné návršie Wawel, ... čítať ďalej

Mesiac úcty k starším

   Udalosť    Nezaradené   12. 10. 2010

Našim žiakom opäť pripadla milá úloha pozdraviť starkých z Domova dôchodcov na Podjavorinskej ulici pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody. Aj jeseň života má svoje čaro. Spoločné stretnutie detí a starkých sa konalo v knižnici na Kozej ulici. Naši žiaci si na túto milú slávnosť ... čítať ďalej