V máji sa štvrtáci počas ŠKD zúčastnili na čitateľskom maratóne v Staromestskej knižnici na Panónskej ulici s názvom Čítajme si. Čítali úplne všetci a niektorí aj dvakrát, čo znamená, že maratón bol prečítaný.

Share This