Mestská knižnica v Bratislave – Úsek literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej ulici – pripravila 28.4. 2010 pre žiakov ZŠ workshop „Čítame s Osmijankom“.

Na workshope sa deti z I. A a II. B triedy zoznámili s knihou Osmijankove dobrodružstvá, ktorú napísala spisovateľka Krista Bendová. Vypočuli si rozprávky „O svietiacom strašidle“ a „O strašidelnom klavíri“. Počas čítania rozprávok mohli riešiť úlohy a hádať hádanky, ktoré súviseli s prečítanými rozprávkami. Všetkým sa páčili praktické činnosti, pri ktorých sa mohli pohybovať v priestoroch knižnice. Knižnica im je už dôverne známa, pretože deti majú svoje čitateľské preukazy a pravidelne si vypožičiavajú knižky.

Share This