Výtvarné techniky pre 1. a 2. ročník

Na výtvarných technikách sa deti učia výtvarne si osvojiť skutočnosť, experimentovať a používať pri práci rôzne výtvarné prostriedky a modelovať z hliny. Žiaci nachádzajú nové výrazové možnosti, ktoré predtým nepoznali. Tešia sa z poznávania nových techník a nadobúdania nových zručností.

OZNAČENIA
Share This