Čitateľský krúžok dostal v januári od vydavateľstva Bauer Media SK dva nové detské časopisy Bummy a Lissy.

Deti si počas neho čítali z časopisov a mohli sa vyjadriť k obsahu oboch titulov. Ich pripomienky sme zaslali do redakcie. Pani redaktorka postupne zapracuje detské postrehy a nápady.

OZNAČENIA
Share This