Medzinárodná súťaž Matematický klokan oslavuje 20. narodeniny. Bude sa konať 21. marca 2011, ale prihlásiť sa treba do 9. februára 2011 u svojho učiteľa matematiky za účastnícky poplatok 3 eurá. Pre účastníkov sú pripravené diplomy a na troch najlepších čakajú notebooky.
Všetky informácie sú na stránke www.matematickyklokan.sk

Share This