Výťažok z Burzy hračiek, ktorú sme zorganizovali 1.6.2012 pri príležitosti MDD, sme venovali chorým detičkám v materskej škole na onkologickom oddelení v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch.

Každý rok organizujeme školský projekt s názvom Dávať je dar. Deti našej školy vedieme k tomu, aby sa vedeli podeliť s tými, ktorí to potrebujú. Peniaze na tento projekt deti získavajú po dohode s rodičmi predajom svojich hračiek na školskej burze alebo predajom vlastnoručne vyrobených umeleckých dielok. Tento rok sme za získané peniaze zakúpili to, čo choré detičky potrebovali – didaktické pomôcky, ktoré sme osobne odovzdali na onkologickom oddelení.

Share This