13. 9. 2012 (štvrtok) nebude vyučovanie z dôvodu štrajku pracovníkov školstva.
Tento deň nebude v prevádzke ani školský klub detí a materská škola.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v zmysle ustanovenia paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom voľno na deň 13. 9. 2012.

Z dôvodu štrajku nie je možné zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v škole ani v materskej škole.

Etela Hessová, riaditeľka

Dôvodom vyhlásenia štrajku je nenaplnenie požiadaviek zväzu v návrhu rozpočtu verejnej správy v kapitole školstva na rok 2013.

 

Share This