December je mesiacom darčekov, rozjasnených detských očí, krásnych vianočných sviatkov lásky a pokoja…

Zimná nálada zavítala aj do oddelení školského klubu. Výrobky a práce detí vytvorili príjemnú zimnú a predvianočnú atmosféru. Nechýbali vianočné melódie a rozsvietený stromček.

Želáme pekné a šťastné Vianoce!

 

OZNAČENIA
Share This