Dňa 17.12.2013 sa uskutočnila pre žiakov 1. stupňa beseda s MUDr. Kožákovou.

Beseda je jednou z aktivít, ktoré sme si naplánovali v rámci projektu „Boj proti detskej obezite“. Pani doktorka deťom porozprávala o zdravej životospráve, ale aj o nástrahách a dôsledkoch nesprávneho životného štýlu. Deti aktívne počúvali a na záver položili pani doktorke množstvo zvedavých otázok.

OZNAČENIA
Share This