Deň otvorených dverí sa v našej škole realizuje v 3 etapách. Prváci majú už za sebou metodický deň pre svojich rodičov, ktorý má názov Ukážeme, čo už vieme,

prváci a druháci privítajú deti z materských škôl 11.1. 2012 od 8:00 do 9:40.

Deň otvorených dverí pre rodičov a verejnosť bude 12. 1. 2012 od 8:00 do 9:40.

Naši rodičia však môžu po dohode s konkrétnym vyučujúcim navštíviť vyučovaciu hodinu aj v inom termíne počas školského roka, aby mohli vidieť prácu svojho dieťaťa v triednom kolektíve.

Záujemcov srdečne pozývame.

Share This